pixel

Raport Bezpieczne Przystanie, czyli Po co mówić o osobach LGBT+ w miejscu pracy?

17 kwietnia 2023 ● #lgbt #badanie #praca

Opublikowany w zeszłym roku w ramach inicjatywy "Biznes nie Wyklucza" Raport Bezpieczne Przystanie kierowany jest do grup którzym zależy na tworzeniu inkluzywnych i otwartych miejsc pracy oraz dostępności informacji o nich.
post

Twórcy raportu piszą we wstępie, że grupami docelowymi raportu są między innymi sieci pracownicze - wesprzeć może on ich działanie i wspomóc powstawanie nowych komórek organizacyjnych tego typu w przedsiębiorstwach. Ich zdaniem tworzenie listy organizacji i osób wspierających tworzenie 'bezpiecznych przystani' może być przydatnym narzędziem również dla działów HR oraz innym osobom zainteresowanym tematyką Diversity, Equity and Inclusion (DE&I). Finalnie beneficjentami wiedzy zawartej w raporcie są również pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy podjęli już, a może planują podjąć, działania mające na celu zwiększenie inkluzywności swojego miejsca pracy oraz poprawy sytuacji osób ze społeczności LGBT+.

Odpowiadając na zadane w podtytule pytanie: "Po co mówić o osobach LGBT+ w miejscu pracy?", autorzy zwracają uwagę na to jak dużą część życia zajmuje nam praca i jak istotne jest poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach, w których nasze działania nastawione są na produktywność i rozwój. Praca, jak zauważają, ma szansę oferować osobom ze społeczności LGBT+ niekiedy więcej niż ich sytuacja domowa czy rzeczywistość polityczna w kraju. Zauważają, że wdrażanie procedur, działań i filozofii pracy mających na celu włączanie i wzmacnianie osób ze społeczności LGBT+ powinny stać się standardem, a nie wyjątkiem.  

"W świecie idealnym, w którym orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie mają żadnego wpływu na jakość naszego życia, ta publikacja nie byłaby potrzebna. Jednak w Polsce w 2022 roku, dla osób LGBT+ narażonych na społeczną stygmatyzację, wykluczenie i przemoc, to właśnie miejsce pracy może stać się bezpieczną przystanią."
- pisze Hubert Sobecki, Współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza

W rozdziale Sytuacja i korzyści autorzy przypominają, że zgodnie z rankingiem ILGA-Europe sytuacja prawno-polityczna społeczności LGBT+ w Polsce jest trudna. Raport podaje dane z rankingu na rok 2022, w którym to Polska znalazła się na 44 miejscu z 49 krajów uwzględnionych w rankingu ale ostatnim spośród krajów należących do Unii Europejskiej i zajmuje to miejsce już 3ci rok z rzędu. Jednocześnie raport przypomina, że prawo i legislacja w Polsce nie nadąża za opiniami samego społeczeństwa. Przytaczane są m.in. wyniki sondaży dotyczących poparcia dla równości małżeńskiej w kraju, z których wynika że wzrosło ono z 28% w 2015 roku do 58% w roku ubiegłym. Następnie autorzy podejmują problematykę emigracji powodowanej sytuacją osób LGBT+ w Polsce oraz problemów i trudności związanymi z pracą w firmach, które nie dbają o ich bezpieczeństwo. Rozdział zamyka kwestia wymiernych korzyści pochodzących z przekształcenia przedsiębiorstwa w bezpieczną przystań takich jak większa motywacja pracowników do pracy, poprawa komunikacji i współpracy w zespole czy lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Kolejny rozdział poświęcony jest sieciom pracowniczym LGBT+ z konkretnymi przykładami: 3M Pride (3M), Pride @ Accenture (Accenture), BlaBlaRainbow (BlaBlaCar), GLOBE (Deloitte), Dentons GLOW Europe (Dentons), Pride@Google Warsaw (Google), IGLOBE – Intel Gay, Lesbian, Bisexual, or Transgender Employees (Intel), JLL Building Pride (JLL) , Rainbow Network Poland (NatWest), Nokia Poland Pride (Nokia), PwC Shine Poland (PwC), Pride@QIAGEN (QIAGEN), Place of Pride (Skanska), SC Pride Poland (Standard Chartered Global Business Services Poland). Lista sieci pracowniczych zawiera informacje na temat ich oranizacji pracy, działań i sposobu komunikacji oraz odniesionych sukcesów. 

Ostatnie rozdziały to historie osób należących do tęczowych sieci pracowniczych, opowiadających o sukcesach swoich organizacji, przykładach inicjatyw i dobrych praktyk, lista przykładowych organizacji społecznych współpracujących z biznesem oraz prztyoczone zagadnienia prawne związane z ochroną praw osób pracowniczych LGBT+ oraz przyznawanych im benefitów w ramach polskiego prawa. 

Raport Bezpieczne Przystanie powstał w ramach inicjatywy "Biznes nie Wyklucza" i jest owocem współpracy organizacji Miłość Nie Wyklucza oraz firmy SKANSKA.
     

Loading...