pixel

Czym w ogóle są sieci pracownicze i jak uruchomić je w swojej firmie?

17 listopada 2022 ● #lgbt

Jeśli firma chce mieć u siebie właściwą kulturę pracy, musi zadbać o to, aby każda osoba pracująca czuła się szanowana, wspierana i wzmacniana przez firmę. Choć dotyczy to głównie dużych przedsiębiorstw - warto zrozumieć, jaką rolę w tym spełniają sieci pracownicze.
post

Realizacja wsparcia LGBTQ+ może różnić się w zależności od firmy, ale głównym celem tej inicjatywy jest zachęcanie, wzmacnianie pozycji i traktowanie wszystkich osób zatrudnionych jako ważnych dla miejsca pracy bez względu na ich orientację seksualną i tożsamość płciową. Firmy muszą stać się bezpieczną przestrzenią dla osób w nich pracujących. Aby zapewnić osiągnięcie tego konkretnego celu, osoby zatrudnione tworzą sieci/grupy (nazwy bywają różne) lub też z angielskiego ERG (employee resource group) w celu rozwijania i promowania kultury integracji, różnorodności i równości szans rozwoju i wyników, na które nie ma wpływu orientacja seksualna lub płciowa ani tożsamość.

Utworzenie ERG – pierwsze kroki

Po ustaleniu jasnych celów i celów oraz upewnieniu się, że są one zgodne z szerszymi ogólnymi celami organizacji, pierwsze kroki, które należy podjąć są następujące:

  • Sporządź wykres wyjaśniający intencje sieci LGBTQ+. Musi zawierać on cel ERG, którym jest stworzenie i rozwój bezpiecznego i wspierającego środowiska, które nie utrudnia żadnej kariery zawodowej.
  • Określ misję i wizję ERG. Podstawową misją jest wspieranie poczucia wspólnoty i rozwijanie miejsca pracy, które akceptuje osoby queer w miejscu pracy. ERG muszą dążyć do maksymalizacji korzyści dla osób zatrudnionych. SiećLGBTQ+ musi zaangażować się w działania na rzecz różnorodności, a także inkluzywność i akceptację oraz rozwiązywanie problemów związanych z równością orientacji seksualnej w miejscu pracy, z silnym zaangażowaniem w promowanie równości i sprawiedliwości w przedsiębiorstwach.
  • Jeśli uważasz, że Twoja firma będzie wspierać sieć LGBTQ+, możesz rozważyć zwrócenie się o wsparcie do działu kadr. Chociaż większość firm posiada skuteczną Politykę antydyskryminacyjną, niektóre firmy mogą rozważyć dodanie polityk inkluzywnościowych, których celem jest normalizacja ekspresji płciowej, tożsamości i różnic w orientacji seksualnej. Należy również pamiętać, że każda organizacja pracownicza może być źle widziana przez niektóre firmy. Pamiętaj, że działy HR są od tego, aby najpierw chronić firmę, a dopiero potem osoby pracownicze.
  • Poinformuj ludzi o powstaniu grupy. Ważne jest, aby jak najwięcej osób wiedziało, że sieć lub grupa została założona, aby zyskała na popularności. Możesz poprosić osoby zatrudnione o wypełnienie formularzy aplikacyjnych. Ważne jest, aby dowiedzieć się, czy osoba dołącza jako sojuszniczka_nik, czy jako członkini_nek. Ułatwi to zrozumienie wymagań queerowych osób pracujących w firmie i obniży barierę wejścia do bezpiecznego miejsca.
  • Twórz wirtualne przestrzenie, które są zarówno publiczne, jak i prywatne. W tym celu można wykorzystać listy e-mailowe lub kanały czatu. Osoby pracujące, które identyfikują się jako osoby LGBTQ+ i wymagają pewnego poziomu poufności, powinny móc korzystać z kanału prywatnego. Zarówno osoby ze społeczności, jak i osoby sojusznicze powinny mieć dostęp do kanału publicznego. Kiedy się zgłoszą, zaproś ludzi do odpowiednich obszarów. Aby stworzyć inkluzywne miejsce pracy, osoby zatrudnione muszą czuć się bezpiecznie, rozmawiając o kwestiach istotnych dla społeczności LGBTQ+ bez obawy o przeszkody w ich rozwoju zawodowym.

Istnieje kilka sposobów, w jakie Twoja firma może pomóc grupom pracowniczym. Możesz otrzymać wsparcie finansowe i administracyjne dla swojej ERG. Twoja organizacja nie powinna jednak narzucać ograniczeń na rodzaje grup, które powinny istnieć, ludzi, którzy powinni do nich dołączać, ani efekty, jakie powinny osiągnąć. Grupa sama powinna o tym zadecydować. Ważne jest, aby organizacja zaoferowała zasoby do pracy nad osiągnięciem tego celu.

Wsparcie może obejmować udostępnienie platformy do komunikacji z grupy i potencjalnymi osobami członkowskimi, widoczność wewnątrz organizacji, możliwości nawiązywania kontaktów i spotkania z kierownictwem wyższego szczebla, platformę do specjalnych warsztatów, szablony i ćwiczenia do planowania, programy sojusznicze, narzędzia do śledzenia budżetu, szkolenie w zakresie różnorodności programów oraz wsparcie w tworzeniu i śledzeniu OKR.

Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest otwarte pod każdym względem. Jest to klucz do zapewnienia zdrowego i produktywnego miejsca pracy.

Fundacja Pro Diversity wspiera organizacje w tworzeniu oraz prowadzeniu sieci i grup pracownicznych.

Loading...