pixel

Ciekawe dane z USA: co dziesiąta osoba LGBT doświadcza dyskryminacji w pracy

14 września 2022 ● #badanie #USA

Zebrane dane z najnowszych raportów dot. sytuacji osób LGBT w miejscu pracy pokazują, jak zmienia się obraz i sytuacja tej mniejszości w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że 8 mln pracowniczek i pracowników identyfikuje się jako osoby LGBT. 
post
 • W aż 28 stanach USA osoby LGBT nie mają ustawowej ochrony przed dyskryminacją w zatrudnieniu.
 • 65% członkiń_ków społeczności LGBT uważa, że różnorodność i inkluzywność są niezbędnym elementem kultury organizacyjnej firmy (tylko 35% białych mężczyzn myśli tak samo).
 • Podczas gdy około 5% kobiet w USA identyfikuje się jako LGBT, raport wykazał że jedynie 2,3% zajmuje stanowiska niższego szczebla a mniej niż jeden procent – stanowiska kierownicze.
 • W przypadku mężczyzn, około 4% zidentyfikowało się jako LGBTQ+. W miejscu pracy stanowią oni około 3% w przypadku pracowników na najniższym szczeblu i podobnie w przypadku menedżerów.
 • Ponad 45% zatrudnionych osób LGBT zgłosiło, że doświadczyło niesprawiedliwego traktowania w pracy, w tym zwolnienia, braku zatrudnienia lub nękania z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w którymś momencie swojego życia.
 • Jedna na dziesięć osób zatrudnionych LGBT doświadczyła w ciągu ostatniego roku dyskryminacji w pracy.
 • 8,9% zatrudnionych osób LGBT zgłosiło, że zostało zwolnionych lub nie zostało zatrudnionych z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w ciągu ostatniego roku, w tym 11,3% niebiałych osób LGBT i 6,5% białych osób LGBT.
 • 63% niebiałych osób zatrudnionych LGBT stwierdziło, że religia była czynnikiem sprawczym ich doświadczeń z dyskryminacją w miejscu pracy w porównaniu z 49,4% białych osób LGBT.
 • Ponad dwa razy więcej osób transpłciowych nie otrzymało zatrudnienia (43,9%) ze względu na bycie osobami trans, w porównaniu z pracownikami cispłciowymi (21,5%).
 • Jedna na pięć (20,8%) osób pracujących LGBT zgłosiła, że doświadczyła fizycznego molestowania z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Doniesienia o molestowaniu obejmowały „bicie pięścią”, „bicie” i „pobicie” w miejscu pracy.
 • Niebiałe osoby LGBT znacznie częściej zgłaszały doświadczanie molestowania werbalnego (35,6% w porównaniu z 25,9%) w pracy z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej niż biali pracownicy LGBT.
 • Pracujące osoby trans znacznie częściej zgłaszały, że doświadczyły molestowania słownego w trakcie swojej kariery zawodowej niż osoby cispłciowe LGB (43,8% w porównaniu z 29,3%). W wielu przypadkach nękanie słowne pochodziło od przełożonych i osób współzatrudnionych, a także klientek_tów.
 • Jedna na cztery osoby zatrudnione LGBT zgłosiła, że doświadczyła molestowania seksualnego w miejscu pracy z powodu swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej na pewnym etapie swojej kariery.
 • 67% pracujących osób LGBT stwierdziło, że słyszało w pracy negatywne komentarze, obelgi lub żarty na temat osób LGBTQ.
 • Wiele osób LGBT unika dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy, nie ujawniając się jako osoba LGBT przed przełożonymi i osobami współzatrudnionymi. Połowa osób LGBT stwierdziła, że nie jest wyoutowana wobec swojego obecnego przełożonego, a jedna czwarta nie jest wyoutowana wobec żadnej osoby współzatrudnionej.
 • 34,2% zatrudnionych osób LGBT stwierdziło, że odeszło z pracy z powodu tego, jak było traktowane przez pracodawcę ze względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.

​​​​​​​​​​​​​​Na podstawie: UCLA, UCLAMcKinsey & CO

Loading...