pixel

57 proc. osób LGBT w Europie ukrywa swoją orientację w pracy

11 października 2022 ● #lgbt #badanie

Dane z nowego LGBT+ Workplace Monitor pokazują, jak osoby LGBT+ są otwarte na temat swojej orientacji seksualnej wobec bezpośrednich osób współpracujących, osób klienckich lub oraz osób szefujących działom.
post

Warto zauwży, że otwartość w miejscu pracy różni się od otwartości "poza domem" – dotyczy bowiem stopnia, w jakim osoby zatrudnione mogą otwarcie mówić o swojej orientacji i tożsamości w miejscu pracy. Niektórzy ludzie są wyoutowani w życiu prywatnym, ale nie mówią o tym otwarcie w pracy.

Monitor dysponuje danymi na temat otwartości w miejscu pracy z ponad 30 krajów i pokazuje, że w całej Europie coraz więcej profesjonalistek_tów LGBT+ w miejscu pracy zaczyna otwarcie mówić o swojej orientacji seksualnej. Około 6 na 10 wszystkich zatrudnionych osób LGBT+ otwarcie mówi o byciu częścią społeczności LGBT+ co najmniej jednej osobie współpracującej. Jedna trzecia jest otwarta dla większości lub wszystkich takich osób. Niektóre kraje jednak wciąż mają wiele do zrobienia - w niektórych przypadkach aż 90% osób LGBT+ nie otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w pracy.

Kraje Beneluksu, Skandynawii, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia i Hiszpania są najbardziej otwarte, przy czym Dania i Holandia przodują pod względem otwartości (58% osób respondenckich w Danii jest wyoutowanych przed co najmniej kilkoma swoimi przełożonymi, w porównaniu do 72% wyoutowanych przed osobami współpracującymi).

Wykres 1. Odsetek osób, które wiedzą o orientacji seksualnej/tożsamości płciowej w miejscu pracy - dane dla Europy

Jeśli chodzi o otwartość wobec bezpośrednich osób przełożonych i szefostw działów, widzimy różne wyniki (37% jest otwartych na co najmniej kilka osób przełożonych, w porównaniu z 58%, które są otwarte na co najmniej kilka osób współpracujących). Osoby LGBT+ mają średnio większą niechęć do otwartości wobec bezpośrednich osób przełożonych i szefostw działów niż wobec osób współzatrudnionych. A w przypadku klientek i klientów osoby LGBT zwykle w ogóle nie są otwarte w kwestii orientacji i tożsamości.

Dane podchodzą z raportu "LGBT+ Workplace Monitor 2022: How proud can we be?"

Loading...